ביסמוט האשל

וילה פרטית שבה סיפקנו וביצענו פתרון הצללה מעץ, כתבו מה עוד.