פתרונות הצללה

אדריכלות מודרנית

הלבשת בתים בשיתוף הדוק עם אדריכלים שונים מפתחת מערכות ההצללה וחיפוי ייחודיים לבניינים מודרניים.

מערכות כדוגמאת ה OpenTop שפותחה על ידינו בעבור האדריכלית אורלי שרם ומערכת פתיחת ההרמוניקה החשמלית שפותחה עבור אדריכל אילן פיבקו, מצביעות על היכולת של הלבשת בתים להגשים רעיונות מורכבים וחדשניים.